TOKYO PAPER for Culture トーキョーペーパー フォー カルチャー

MENU

vol.007

Hello, Local Tokyo

The city of mirages shines with light
Hakase Suidobashi (Comedian)×Momoko Ando (Film Director)×Keiichi Sokabe (Musician)

Research topic (7): TOKYO FABBERS
Digital Fabrication Revolution Turns Everyone into a Maker
Toshimasa Kawai/Keisuke Inoue/Jumpei Matsuda/Ayako Sugihara/Takuji Nishida/Kosuke Kinoshita/Ayaka Ikezawa

Tokyo Local Presentation
Tokyo culture to me is…
Yusuke Nagai/Annemarie Luck/Hiroshi Eguchi/Satoru Yamashita/Takahiro Kaneshima/Hiroshi Kozawa/Yayoi Arimoto

Column
Comic (Tokyo and Me)/Michihiro Hori
Where the master does his & her work/Tsutomu Chiba, Remi Chiba
Tokyo Creative/Sakiko Hirano