TOKYO PAPER for Culture トーキョーペーパー フォー カルチャー

MENU

vol.008

Tracing Tokyo's Outline

Everyday walks up a 4,000-meter-high mountain
Takashi Homma (photographer) × Satomi Kobayashi (actress) × Chie Ito (choreographer)

Research topic (8) ART SUPPORT TOHOKU – TOKYO and Thinking with Tohoku
Noriaki Tsugawa / Aya Takada / Yasunobu Kawahara / Sachiko Motomochi / Megumi Kobayashi / Takahisa Abe / Yasuaki Igarashi / Kimura Toshiro Jin-jin / EAT&ART TARO

The Islands of Tokyo
Atsuko Isamoto (Editor-in-chief of Rito Keizai Shimbun and Kikan Ritokei)

Column
Comic (Tokyo lives outside the movie theater) / sigo_kun
Where the master does his work / Yasuhiko Tsutumi
Tokyo Creative / Hiroshi Homura